Bài học số 2 PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 20h00 ngày 10.03.21

11/03/2021 | 3:00:00

Xác định mục tiêu sống trong cuộc đời: Mong muốn và nhu cầu Hạnh phúc

Hãy bắt đầu cuộc sống mới với tầng năng lượng CAN ĐẢM

Sứ mệnh của chúng ta là phục vụ cho ai?

Người thành công là người luôn tìm giải pháp để giải quyết mọi vấn đề

Đam mê và Tiền phải phát triển cùng với nhau

Bài tập CÂY NẾN: nhìn ngọn nến để chiếu sáng tâm hồn và cuộc đời mình

Link vào lớp học:

https://us02web.zoom.us/j/6689898989

ID: 66 89 89 89 89

Tuantutetutam.com/ptbt

Link tham gia vào cộng đồng các học viên trên Zalo:

https://zalo.me/g/irsrqz032

GTOMedia
 
>